Manualul de Management al Calitatii  

Manualul Calitatii este un document care descrie Sistemul de Management al Calitatii unei organizatii.

 

 
Avantaje  
  • descrie activitatile din departamentele organizatiei, astfel incat sa se inteleaga mai bine relatiile dintre acestea
  • comunica angajatilor angajamentul pentru calitate al managementului organizatiei
  • asigura informatii despre cum se realizeaza activitatile pentru a asigura indeplinirea cerintelor specificate
  • furnizarea unui cadru de functionare eficace
  • document important in instruirea personalului organizatiei
  • asigurarea unei baze pentru imbunatatirea continua
  • baza pentru auditarea Sistemului de Management al Calitatii
 
Manualul Calitatii este unic pentru o societate. El este realizat de Reprezentantul Managementului pentru Calitate desemnat. Acesta trebuie sa consulte totii sefii de departamente sau persoanele implicate in asigurarea calitatii din societate.
Manualul Calitatii trebuie sa includa domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii, descrierea societatii (scurt istoric, domenii de activitate, date generale), descrierea proceselor sistemului de management al calitatii si a interactiunilor dintre acestea, justificarea excluderilor, politica referitoare la calitate, descrierea structurii societatii, organizare, responsabilitate, autoritate.  
In functie de activitatea societatii care se doreste a fi certificata, Manualul de Management al Calitatii poate descrie toate activitatile din societate sau numai aceea care se doreste a fi certificata.  
Manualul de Management al Calitatii se revizuieste periodic si se inregistreaza acest lucru in Lista de Evidenta a Reviziilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MCS Consulting
Home | ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS | Cumpara Online Proceduri | Ghiduri implementare | Contact