Informatii ISO 9001  

 

Generalitati


ISO 140001 face parte din familia de standarde cu referire la mediu.
Traducerea in limba romana a acestui standard a adaugat doua abrevieri: SR (standard roman) EN (european) dupa cum urmeaza:
SR EN ISO 14001:2005 Sistemul managementului de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.
În perioada actuala, auditurile de conformitate a Sistemelor de Management de Mediu au devenit unul din cei mai importanti factori în comertul exterior. Clientii externi pun furnizorilor tot mai multe conditii privind caracterul ecologic al produsului furnizat, iar companiilor din tarile UE li se cere deja sa-si desfasoare activitatea în conditiile mentinerii unui Sistem de Management de Mediu.
SR EN ISO 14001:2005 este un standard care specifica cerintele pentru proiectarea, implementarea si certificarea unui sistem de management de mediu, care faciliteaza organizatiei stabilirea si realizarea politicii de mediu si a obiectivelor de mediu conform cerintelor legale aplicabile actvitatii desfasurate de organizatia respectiva.
Acest standard este aplicabil oricarui domeniu de activtate si oricarei organizatii.
Adoptarea unui sistem de management de mediu determina conducerea societatii sa reconsidere activitatea tuturor sectoarelor societatii care au impact asupra mediului înconjurator.
Existenta unui sistem de management de mediu într-o organizatie ofera o serie de avantaje: costuri reduse pentru gestionarea deseurilor; economie la consumul de energie, apa, materii prime si materiale; o buna imagine a organizatiei în fata de clientilor si a autoritatilor; o permanenta îmbunatatire a capacitatii de protejarea a mediului înconjurator, un control eficient asupra activitatilor defasurate în organizatie.
În carul unei organizatii prin adoptarea SR EN ISO 14001:2005 sunt acoperite urmatoarele directii de actiune:
1.Sisteme de management de mediu
2. Audit de mediu
3. Evaluarea protectiei comunitatilor umane fata de activitatile industriale cu
impact negativ
4. Clasificarea din punctul de vedere al politicii de mediu
5. Evaluarea ciclurilor de viata ale produselor si serviciilor


  


 

MCS Consulting
Home | ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS | Cumpara Online Proceduri | Ghiduri implementare | Contact