Etapele procesului de certificare SR EN ISO 9001  

 

Etapele procesului de certificare:

 

1. Documentarea si implementarea Sistemului de Management al Calitatii
Consultantul, impreuna cu personalul desemnat de conducerea societatii, elaboreaza documentatia Sistemului de Management al Calitatii care consta in:
- Manualul Calitatii

- Proceduri de Sistem (sase proceduri obligatorii)
- Proceduri Operationale in functie de domeniul de activitate ( ex: Resurse umane, Aprovizionare, Controlul activitatii, Satisfactia clientului, Ofertare-Contractare, Imbunatatire, Curatenie, Sterilizare, etc.)

- Inregistrari ( ex: declaratia de politica si obiectivele calitatii, fise de post, necesarul de instruire al personalului, evaluarea anuala a personalului, chestionare de satisfactie clienti, analiza datelor referitoare la clienti, furnizori, etc, evaluarea furnizorilor, necesare de aprovizionare, tratarea produselor/serviciilor neconforme, planificarea activitatii, planuri de mentenanta pentru echipamente / masini, analiza efectuata de management, audit intern, plan de mentenanta al dispozitivelor de masura si control – cum ar fi cantare, tensiometre, hidrometre – e.t.c)

Durata acestei etape este intre 2-3 luni, in functie de implicarea managementului in furnizarea la timp a informatiilor necesare.

Costurile acestei etape se calculeaza de obicei in functie de numarul de angajati, numarul de sedii, domeniu de activitate.

- Instructiuni de lucru (acolo unde este necesar)

2. Evaluarea documentatiei Sistemului de management al calitatii de catre organismul de certificare ales.
O parte din documentatia Sistemului de Management al calitatii se depune la Organismul de certificare ales, in vederea cunoasterii domeniului de activitate si in vederea programarii auditului de certificare.

3. Auditul de certificare
In cadrul auditului de certificare se verifica eficienta sistemului de management al calitatii implementat. Sarcina organizatiei auditate este de a demonstra aplicarea practica a procedurilor sale documentate.

4. Eliberarea certificatului de calitate
5. Audituri de supraveghere
Primul audit de supraveghere are loc dupa certificare, la 6 luni, iar apoi o data pe an si are ca scop verificarea functionalitatii sistemului de management al calitatii implementat. Dupa 3 ani, certificatul de calitate se reinnoieste.
Costurile legate de Organismul de Certificare se calculeaza in functie de aceleasi coordonate ca si in cazul consultantei.

 

 

 

MCS ConsultingHome | ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS | Cumpara Online Proceduri | Ghiduri implementare | Contact