Produse software ISO 9001, ISO 14001, OHSAS  
  Cerinte minime: Windows'98 Second Edition, Microsoft Word 97, IE 5.5


Cosul de cumparaturi [ Reseteaza ]
Nr. crt Sterge Nume produs Pret
Total: 0
Comanda >

1 Manager Calitate
Include toate documentele cerute de standardul SR EN ISO 9001:2001

 

  • Manualul Calitatii
  • Proceduri de sistem
  • Proceduri operationale
  • Formulare si organigrame

Usor de Modificat in Microsoft Word!

 

Pret (RON):1250
2 Manager Mediu
Include toate documentele cerute de standardul SR EN ISO 14001:2005
Pret (RON):1800
3 Manager Sanatate si securitate ocupationala
Include toate documentele cerute de standardul SR EN ISO 18001:2004
Pret (RON):2000
4

Manualul Calitatii
Manualul Calitatii, intr-o forma usor de redactat si modificat in functie de specificul societatii dumneavoastra -
Cu E-Managerul Calitatii timpul alocat crearii Manualului Calitatii se reduce de la 2000 ore la 30 ore!
Realizat pe structura ceruta de legislatia in vigoare. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 50

Pret (RON):450
5 PO: Elaborarea procedurilor si instructiunilor
Aceasta procedura defineste metodele de intocmire a Procedurilor si instructiunilor de lucru. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 7
Pret (RON):45
6 PS: Controlul documentelor
Aceasta procedura are drept scop sa reglementeze controlul documentelor elaborate de societate, precum si a celor care vin din exterior. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 10
Pret (RON):60
7 PS: Controlul inregistrarilor
Aceasta procedura are drept scop sa reglementeze controlul înregistrarilor prin identificarea, colectarea, accesul, arhivarea, pastrarea si eliminarea înregistrarilor calitatii care nu mai sunt utile. Controlul înregistrarilor demonstreaza conformitatea cu conditiile specificate si functionarea eficienta a sistemului de management al calitatii. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 6
Pret (RON):60
8 PS: Audit intern
Aceasta procedura are ca scop documentarea modului de planificare si realizare a auditurilor interne pentru a determina daca sistemul de management al calitatii este conform cu modalitatile planificate si cu cerintele sistemului de management al calitatii. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 14
Pret (RON):70
9 PS: Controlul produsului / serviciului neconform
Procedura documenteaza modul in care se asigura ca serviciile care nu sunt conforme cu cerintele impuse sunt identificate si tinute sub control pentru a evita aparitia de neconformitati. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 8
Pret (RON):80
10 PS: Actiuni corective
Procedura descrie modul de initiere, urmarire si rezolvare a actiunilor corective si responsabilitatile personalului implicat in aceste activitati, in vederea eliminarii cauzelor care au generat neconformitati. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 7
Pret (RON):60
11 PS: Actiuni preventive
Procedura descrie modul de initiere, urmarire si rezolvare a actiunilor preventive si responsabilitatile personalului implicat în aceste activitati, în vederea eliminarii cauzelor potentiale de neconformitati. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 8
Pret (RON):60
12 PO: Analiza efectuata de management
Procedura are drept scop sa reglementeze activitatile si responsabilitatile referitoare la analiza sistemului de management al calitatii care cad în sarcina managementului la cel mai înalt nivel. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 4
Pret (RON):70
13 PO: Competenta, constientizare, instruire
Procedura are drept scop sa reglementeze stabilirea competentelor, instruirilor, evaluarilor necesare pentru personalul ce desfasoara activitati ce pot influenta calitatea produselor/serviciilor oferite. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 6
Pret (RON):70
14 PO: Aprovizionare
P rocedura are drept scop stabilirea si mentinerea unei metodologii prin care societatea se asigura ca produsele/serviciile aprovizionate sunt conforme cu conditiile specificate în comenzi/contracte. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 6
Pret (RON):70
15 PS: Analiza cerintelor referitoare la produs
Procedura are drept scop sa reglementeze modul în care societatea, înainte de a prezenta o oferta sau de a accepta o comanda, analizeaza documentele pentru a se asigura ca sunt indeplinite toate conditiile necesare ducerii la bun sfarsit a contractului/comenzii. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 3
Pret (RON):70
16 PO: Evaluarea satisfactiei clientului
Procedura are drept scop stabilirea metodologiei utilizate de societate pentru evaluarea nivelului de satisfactie a clientului cu privire la produsele/ serviciile sale. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 4
Pret (RON):60
17 PO: Monitorizarea si masurarea calitatii produsului / serviciului
Procedura are drept scop stabilirea si mentinerea unei metodologii prin care societatea se asigura ca se efectueaza inspectii regulate si ca se definesc responsabilitatile personalului implicat direct în conducerea, efectuarea si verificarea inspectiilor, în scopul de a asigura ca sunt satisfacute conditiile specificate pentru produs. . Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 3
Pret (RON):60
18 PO: Controlul DMM (Dispozitive de Masura si Monitorizare)
Aceasta procedura descrie modul în care se realizeaza controlul, etalonarea, întretinerea si utilizarea echipamentelor de inspectie, masurare si încercare în societate, pentru a demonstra conformitatea produsului cu conditiile specificate. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 5
Pret (RON):70
19 PO: Imbunatatire
P rocedura are drept scop descrierea modului în care se realizeaza conducerea procesului de îmbunatatire continua a eficacitatii si eficientei sistemului de management al calitatii pentru a asigura cresterea satisfactiei clientilor si a imaginii societatii. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 4
Pret (RON):60
20 PO: Analiza datelor
Prezenta procedura are drept scop sa stabileasca modul de determinare, colectare si analiza a datelor pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea sistemului de management al calitatii si pentru a evalua unde se poate aplica îmbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 6
Pret (RON):60
21

PO: Controlul productiei si al serviciilor
Procedura are ca scop sa asigure realizarea procesului de productie si furnizarea de servicii în conditii controlate pentru a se obtine atât conformitatea cu cerintele clientului cât si furnizarea de beneficii partilor interesate. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 10

Pret (RON):60
22 PO: Identificare si trasabilitate
Scopul procedurii este de a stabili procesul de identificare si trasabilitate al produselor fabricate cu scopul principal de a strânge date care sa fie utilizate pentru îmbunatatire. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 6
Pret (RON):70
23 PO: Elaborarea planurilor calitatii
Aceasta procedura este elaborata cu scopul de a reglementa activitatile si responsabilitatile referitoare la planificarea modului de realizare a produselor pentru a se putea asigura functionarea corecta a procesului de productie. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 7
Pret (RON):60
24 PO: Pastrarea produsului
Scopul acestei proceduri este sa defineasca si sa implementeze procese pentru manipularea, ambalarea, depozitarea, pastrarea, conservarea si livrarea produsului care sa previna distrugerile, deteriorarile sau utilizarea improprie pe durata procesarii interne si la livrarea finala a produsului. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 9
Pret (RON):60
25 PO: Proprietatea clientului
Aceasta procedura prezinta modul de identificare, verificare, protejare si de asigurare a sigurantei proprietatii clientului pusa la dispozitie pentru a fi utilizata sau încorporata în produsul fabricat pentru client. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 9
Pret (RON):60
26 PO: Verificarea si validarea proiectarii
Scopul prezentei proceduri este de a stabili reguli precise de verificare si validare a proiectarii pentru a se asigura ca elementele de iesire ale proiectarii au satisfacut cerintele cuprinse în elementele de intrare ale proiectarii si ca produsul rezultat este capabil sa satisfaca cerintele pentru aplicatii specifice. Formatul fisierului: MS Word, Nr. Pagini: 7
Pret (RON):80


 

 

 

 

 

 

MCS Consulting
Home | ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS | Cumpara Online Proceduri | Ghiduri implementare | Contact